υπομοίραρχος

υπομοίραρχος
ο
βαθμός αξιωματικού της χωροφυλακής ανώτερος από το βαθμό του ανθυπομοίραρχου και κατώτερος από το βαθμό του μοίραρχου, αντίστοιχος με το βαθμό του υπολοχαγού.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • υπομοίραρχος — ο, Ν (παλαιότερα) αξιωματικός τής χωροφυλακής με βαθμό αμέσως κατώτερο από τού μοιράρχου, ο οποίος αντιστοιχεί με τον βαθμό τού υπαστυνόμου Α τής Ελληνικής Αστυνομίας. [ΕΤΥΜΟΛ. < υπ(ο) * + μοίραρχος. Η λ. μαρτυρείται από το 1833 στους… …   Dictionary of Greek

  • ανθυπομοίραρχος — ο ο μικρότερος βαθμός αξιωματικού της Χωροφυλακής, αντίστοιχος με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού του στρατού ξηράς. [ΕΤΥΜΟΛ. < ανθ. * + υπομοίραρχος. Η λ. μαρτυρείται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τού Βασιλείου της Ελλάδος, που εκδίδεται από το… …   Dictionary of Greek

  • υπομοιραρχία — η, Ν παλαιά διοικητική υποδιαίρεση τής χωροφυλακής. [ΕΤΥΜΟΛ. < υπομοίραρχος. Η λ. μαρτυρείται από το 1833 στην εφημερίδα Εφημερίς τής Κυβερνήσεως τού Βασιλείου τής Ελλάδος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”